Algemeen

De inhoud van de zorg voor volwassenen met diabetes type 1 dient gebaseerd te zijn op de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de internationale richtlijnen voor Diabetes Mellitus type 1.

Het doel van de zorg is het voorkomen van pathofysiologische problemen en acute en chronische complicaties evenals de vroege opsporing van complicaties. De diverse richtlijnen beschrijven in detail hoe de diagnose moet worden gesteld, welke medische interventies nodig zijn, op welke wijze vroege opsporing van complicaties wordt verricht, welke educatie noodzakelijk is en welke adviezen er met betrekking tot de leefstijl moeten worden gegeven.

Voeg toe aan printlijst