Diabetesbehandelprotocol

Ieder kinderdiabetesteam beschikt over duidelijke, schriftelijk vastgelegde protocollen met betrekking tot de behandeling van kinderen met diabetes type 1, acute ontregelingen en no-show. In het kader van no-show is vastgelegd welke acties achtereenvolgens ondernomen worden indien een kind met diabetes niet verschijnt op het spreekuur. Tevens dient ieder team te beschikken over een protocol waarin het beleid wordt beschreven met betrekking tot de signalering van en zorg rond het niet volgens voorschrift nemen van de medicatie (medicatietrouw). Periodieke evaluatie van de medicatie, begeleiding en een zorgvuldige gegevensoverdracht zijn hierbij noodzakelijk. Jaarlijks dient de huisarts schriftelijk op de hoogte gesteld te worden over de voortgang van de behandeling.

Het diabetesbehandelprotocol is gebaseerd op de meest recente richtlijnen over specifieke gebeurtenissen en omstandigheden die in het leven van het kind kunnen voorkomen. Het persoonlijk zorg op maat plan dat samen met het kind en de ouders op basis van dit protocol wordt gemaakt, wordt regelmatig bijgesteld en geactualiseerd.

Alle leden van het kinderdiabetesteam zijn bij de zorg voor het kind met diabetes betrokken. De kinderdiabetesverpleegkundige is de centrale persoon zowel voor de afstemming en planning van de zorg als voor de educatie. De kinderarts is medisch eindverantwoordelijk. De polikliniek wordt op reguliere basis (vier maal per jaar) bezocht. Polikliniekbezoeken worden cliëntvriendelijk georganiseerd. Dit houdt in dat de afspraken met verschillende professionals uit het team zo op elkaar worden afgestemd dat de geleverde zorg veilig, effectief en niet onnodig belastend is. Tussen de policontroles door is er de mogelijkheid tot telefonisch, mail of live contact met de diabetesverpleegkundige, de diëtist of de kinderarts.

Voeg toe aan printlijst