Bij wie?

Volwassenen die in aanmerking komen voor diagnostiek door de huisarts zijn patiënten met klachten die volgens de meest recente NHG standaard Diabetes Mellitus type 2 kunnen wijzen op Diabetes Mellitus.

Volwassenen die in aanmerking komen voor aanvullend onderzoek door de internist zijn:

  • Patiënten zonder sterk overgewicht tussen de 30 en 50 jaar, die aanvankelijk worden beschouwd als diabetes type 2, maar waar ook gedacht moet worden aan een diabetes type 1 die zich op latere leeftijd openbaart, zoals bijvoorbeeld LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Bij LADA is de familieanamnese voor diabetes type 2 negatief, ontbreken er kenmerken van het metabool syndroom en/of zijn er aanwijzingen voor andere auto-immuunaandoeningen (schildklier). Ook faalt de orale therapie vaak eerder dan bij diabetes type 2
  • Patiënten onder de 30 jaar met een BMI < 27 en een zich snel ontwikkelende hyperglykemie. De gedachten gaan dan primair uit naar een diabetes type 11.
Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

Sluiter AC, Van Wijland JJ, Arntzenius AB et al. Landelijke Transmurale Afspraak Diabetes Mellitus type 2. Huisarts Wet 2012; 55 (1);S1-12.