Bij chronische ontregeling

Voor chronisch ontregelde kinderen kan de zorg niet gegeven worden in de bestaande extramurale setting en ook de intramurale ziekenhuis- en psychiatriesetting zijn hiervoor ongeschikt. Er dienen voorzieningen te zijn met landelijke dekking en spreiding die deze specifieke doelgroep van kinderen met diabetes en ernstige comorbiditeit interdisciplinair kunnen diagnosticeren en tijdelijk behandelen.

Doel van deze behandeling is om het dagelijkse leven met diabetes en de daarbij horende therapieverplichtingen met behoud van kwaliteit van leven en passend binnen de mogelijkheden van kind en gezin weer te kunnen laten plaatsvinden. Of, indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, toe te werken naar het verblijf in een andere omgeving waarin het kind met diabetes die steun en zorg krijgt die noodzakelijk is.

De nu lopende initiatieven vanuit de diverse centra verdienen landelijke steun om voor deze specifieke doelgroep een voorziening met behandelprogramma op te starten. Het verdient aanbeveling deze lokale initiatieven uit te breiden, mits er onderzoek aan verbonden wordt om de effectiviteit te toetsen.

Voeg toe aan printlijst