Multidisciplinaire aanpak

De begeleiding van vrouwen met diabetes type 1 en een kinderwens/zwangerschap vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarbij de noodzaak tot duidelijke onderlinge afspraken en afstemming van de werkzaamheden groot is. De diversiteit in zorg vereist een gecoördineerde communicatiestructuur en landelijk vastgestelde afspraken ten aanzien van beleid en doorverwijzing. Op regionaal en lokaal niveau dient door de verschillende partijen hier door middel van protocollen handen en voeten aan gegeven te worden.

Het multidisciplinair behandelteam bij diabetes en zwangerschap bestaat in elk geval uit de volgende disciplines (in alfabetische volgorde):

 • Diabetesverpleegkundige
 • Diëtist
 • Gynaecoloog
 • Internist
 • Kinderarts
 • Eerstelijns en tweedelijns (klinisch) verloskundigen. De eerstelijns verloskundige is betrokken bij het kraambed
 • Op lokaal niveau wordt naar een zo effectief mogelijk logistiek systeem voor het functioneren van het multidisciplinair behandelteam gestreefd met adequate (informatietechnologische) communicatiekanalen

Het is duidelijk dat de verloskundige uit de eerste lijn in de regel niet betrokken is bij hulpverlening in de tweede lijn. Het hier beschreven multidisciplinaire behandel team heeft echter ook beleidsmakende taken. Hierbij is de inbreng van de eerstelijns verloskundige uiteraard wel van belang.

Afhankelijk van lokale afspraken kunnen de volgende disciplines het multidisciplinair behandelteam bij diabetes en zwangerschap aanvullen, dan wel hebben zij met dit behandelteam structurele werkafspraken:

 • Anesthesist
 • Apotheker
 • Echoscopist
 • (Bekken)Fysiotherapeut
 • Huisarts (indien al niet bij de zorg betrokken)
 • Klinisch chemicus
 • Lactatiekundige
 • Maatschappelijk werk/medisch psycholoog
 • Nefroloog
 • Oogarts

De medische verantwoordelijkheid voor de zwangerschap en de bevalling ligt in het multidisciplinair behandelteam bij de gynaecoloog, waarbij de internist een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het endocrinologische deel van de behandeling. Alle betrokken professionals hebben hun individuele verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in de wet BIG.

Voeg toe aan printlijst