Psychosociale problematiek

Het hebben van diabetes doet een groot beroep op het aanpassingsvermogen van de patiënt. Het vraagt enerzijds acceptatie en verwerking, anderzijds vraagt het de patiënt actief te anticiperen, ondanks een min of meer vaststaand behandelschema, op veranderende omstandigheden en tekenen van ontregeling. Er zijn aanwijzingen dat psychosociale problemen veelvuldig voorkomen bij patiënten in alle leeftijdsgroepen. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de psychische last van het chronisch ziek-zijn en/of de eisen die de behandeling aan hen stelt. Ze kunnen zich ook voordoen zonder dat er sprake is van een oorzakelijk verband met de diabetes.

Doordat psychosociale problemen de betrokkene psychisch belasten, hebben ze vaak ook een sterk nadelige invloed op het zelfmanagementgedrag en daarmee op de glykemische instelling1. Ernstige, langdurende psychosociale problemen zijn daarmee te beschouwen als een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van secundaire complicaties bij diabetes2. Daarom dient het behandelteam in alle gevallen alert te zijn op het voorkomen van deze problemen.

Door preventie en vroegtijdige herkenning van psychosociale problemen in de praktijk van de diabeteszorg en het aanbieden van werkzame psychologische interventies kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de verbetering van zowel het lichamelijk als psychologisch welzijn (‘kwaliteit van leven’) van de patiënt als aan de prognose van diabetes. Gespecialiseerde psychologische zorg is daarom een integraal onderdeel van de zorg voor patiënten met diabetes type 1.

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

Gonzalez JS, Peyrot M, McCarl LA et al. Depression and diabetes treatment nonadherence: a meta-analysis. Diabetes Care, 2008 (1Lustman PJ, Anderson RJ, Freedland KE, de Groot M, Carney RM, Clouse RE. Depression and poor glycemic control: a meta-analytic review of the literature. Diabetes Care, 2000 (7):934-42.2):2398-403.
Lustman PJ, Anderson RJ et al. Depression and poor glycemic control: a meta-analytic review of the literature. Diabetes Care, 2000 (7):934-42.

Voetnoot 2

De Groot M, Anderson R, Freedland KE et al. Association of depression and diabetes complications: a meta-analysis. Psychosom Med. 2001 (4):619-30.